Pembangunan Tahun 2018

TAHAP I :

RABAT JALAN DUSUN BLEWAH RT 01 0%

 

RABAT JALAN DUSUN BLEWAH RT 01 50%

RABAT JALAN DUSUN BLEWAH RT 01 100%

RABAT JALAN DUSUN BLEWAH RT 02 0%

RABAT JALAN DUSUN BLEWAH RT 02 50%

RABAT JALAN DUSUN BLEWAH RT 02 100%

RABAT JALAN DUSUN DUKUH RT 04 0%

RABAT JALAN DUSUN DUKUH RT 04 50%

RABAT JALAN DUSUN DUKUH RT 04 100%

RABAT JALAN DUSUN KENANGAN RT 03 0%

RABAT JALAN DUSUN KENANGAN RT 03 50%

RABAT JALAN DUSUN KENANGAN RT 03 100%

RABAT JALAN DUSUN NGALIYAN RT 02 0%

RABAT JALAN DUSUN NGALIYAN RT 02 50%

RABAT JALAN DUSUN NGALIYAN RT 02 100%

RABAT JALAN DUSUN TANGSAN RT 02 0%

RABAT JALAN DUSUN TANGSAN RT 02 50%

RABAT JALAN DUSUN TANGSAN RT 02 100%

 

TAHAP II :

DRAINASE DUSUN BAKALAN RT 001 0%

DRAINASE DUSUN BAKALAN RT 001 50%

DRAINASE DUSUN BAKALAN RT 001 100%

DRAINASE DUSUN DUKUH RT 004 0%

DRAINASE DUSUN DUKUH RT 004 50%

DRAINASE DUSUN DUKUH RT 004 100%

DRAINASE DUSUN NANGGAN RT 003 0%

DRAINASE DUSUN NANGGAN RT 003 50%

 

DRAINASE DUSUN NANGGAN RT 003 100%

RABAT JALAN DUSUN NANGGAN RT 002 0%

RABAT JALAN DUSUN NANGGAN RT 002 50%

RABAT JALAN DUSUN NANGGAN RT 002 100%

TALUD JALAN DUSUN BAKALAN RT 003 0%

TALUD JALAN DUSUN BAKALAN RT 003 50%

TALUD JALAN DUSUN BAKALAN RT 003 100%

TALUD JALAN DUSUN GEMANTAR 0% kiri

TALUD JALAN DUSUN GEMANTAR 50% kiri

TALUD JALAN DUSUN GEMANTAR 100% kiri

TALUD JALAN DUSUN GEMANTAR 0% kanan

TALUD JALAN DUSUN GEMANTAR 50% kanan

TALUD JALAN DUSUN KENANGAN RT 004 0%

TALUD JALAN DUSUN KENANGAN RT 004 50%

TALUD JALAN DUSUN KENANGAN RT 004 100%

Facebook Comments